Bli medlem i Kvam Historiske Forening

Kvam Historiske Forening er en frivillig medlemsorganisasjon som jobber med å forske på historia om bygda Kvam i Gudbrandsdalen og dokumentere og formidle denne. Arbeidet i foreninga utføres på frivillig basis av medlemmene. Medlemskontingenten er kr 150,- pr år og medlemmer får tilsendt 3-4 nummer av medlemsbladet vårt Gåmålt frå Qvam i posten. Ved å bli medlem i Kvam Historiske Forening er du med på å støtte arbeidet som foreningen gjør. Medlemskontingenten dekker utgifter til trykking og distribusjon av medlemsbladet og drift av internettsidene. I tillegg er det kostnader til innhenting av historisk materiale og oversetting av dokumenter osv. 

Vi bruker Rubic Medlemsregister og medlemskapet kan betales med betalingskort, PDF-faktura eller faktura i posten.

KLIKK HER FOR INNMELDINGSSKJEMA (REGISTRERING)

Hvis du opplever problemer med innmeldingsskjemaet kan du også melde deg inn ved å sende navn, adresse, fødselsdato, mobilnummer og epostadresse til lars.tungen@gmail.com eller sende SMS til 982 66 880.  

Kontakt oss

Postadresse:
Kvam Historiske Forening
co/Arild Teigen
Moavegen 40
2642 Kvam

Arild Teigen
Leder
Arild Teigen
Tlf: 97 65 90 88
Epost: arildteigen@hotmail.com

Lars Tungen
Redaktør
Lars Tungen
Tlf 982 66 880
Epost: lars.tungen@gmail.com